วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553แผนการจัดประสบการณ์

หน่วยเรื่องแมลง (ยุง) อนุบาล 2

จุดประสงค์

1.บอกชื่อของยุงได้อย่างน้อย 5 ชนิด

2.นับและบอกจำนวนยุงไม่เกิน 5 สายพันธุ์ได้

สาระการเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้

1. ชื่อยุงสายพันธุ์ต่างๆ

- ยุงลาย

- ยุงก้นปล่อง

- ยุงรำคาญ

- ยุงเสือ

- ยุงยักษ์

2. การนับจำนวน

ประสบการณ์สำคัญ

ด้านร่างกาย

- การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

ด้านอารมณ์

- การแสดงออกอย่างสนุกสนาน

ด้านสังคม

- การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

ด้านสติปัญญา

- การรับรู้ผ่านสื่อเช่น ภาพยุงสายพันธุ์ต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

ครูและเด็กท่องคำคล้องจองแมลง ที่มีชื่อยุงอยู่ด้วย

ขั้นสอน

1. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาถึงชื่อยุงที่เด็กๆรู้จัก และให้เด็กเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับยุงให้เพื่อนฟัง

โดยใช้คำถาม

- เด็กๆเคยพบหรือเคยเห็นยุงที่ไหนบ้าง

- แล้วเด็กๆรู้ไหมค่ะว่า ยุงที่เด็กๆพบเจอมามีชื่อว่าอะไรบ้าง

2. ครูนำภาพยุงสายพันธุ์ต่างๆ เช่น ยุงลาย ยุงก้นปล่อง ยุงรำคาญ ยุงเสือ ยุงยักษ์ มาให้เด็กดู

3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปชื่อยุง

4.ครูให้เด็กนับจำนวนยุงที่อยู่ในภาพว่ามีกี่สายพันธุ์

ขั้นสรุป

ครูและเด็กร่วมกันสรุปชื่อยุงสายพันธุ์ต่างๆและนับจำนวนยุงอีกครั้ง

แหล่งการเรียนรู้/สื่อ

1. ภาพยุงสายพันธุ์ต่างๆ

- ยุงลาย

- ยุงก้นปล่อง

- ยุงรำคาญ

- ยุงเสือ

- ยุงยักษ์

2. คำคล้องจองแมลง

ยุง มดคันไฟ

เดินไปเดินมา

ผีเสื้อนั้นหนา

เราเรียกแมลง

การประเมินผลการเรียนรู้

สังเกต

1. การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

2. การฟังและการแสดงความคิดเห็น

3. ความสนใจในการเรียน


MINDMAP

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียน วันที่ 10และ11 ก.พ. 53

อาจารย์ให้นักศึกษานำเสนอการสอนในหน่วยต่างๆที่นักศึกษาได้ทำมา พร้อมกับส่งแผนการสอนในหน่วยนั้น แล้วอาจารย์ก็ให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนว่าควรทำอย่างไร ในแต่ละระดับชั้นของเด็กปฐมวัย แล้วควรสอดแทรกคณิตศาสตร์ลงไปตรงไหนถึงจะดี

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียน วันที่ 4 ก.พ 2553

อาจารย์ตรวจแผนและให้คำแนะนำกับนักศึกษา